Egyesület

AZ EGYESÜLET NEVE:

Egy Út – többcélú Sport és Szabadidős Egyesület

 

Az Egy Út – többcélú Sport és Szabadidős Egyesületet a Debreceni Törvényszék a 09-02-0004961 számon nyilvántartásba vette.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI:

—A Kyokushin Karate filozófiájának és egyéb Keleti Harcművészeti rendszerek, mozgásformáinak oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést.

—A magyar lakosság, különösen az ifjúság egészségtudatos nevelése, ismeretterjesztés, oktatás tanácsadás. Gyógyult szenvedélybetegek valamint fogyatékos gyerekek rehabilitációja; reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése.

—Életmódtanácsadás, egészséges táplálkozásra vonatkozó tanácsadás, holisztikus szemléletű egészségmegőrző rendszerek terápiák, technikák népszerűsítése, ezek oktatása.

—Futás, természetjárás, túrázás, hegymászás, kerékpározás, síelés, vízitúrázás és egyéb szabadidős és outdoor tevékenységek népszerűsítése, ilyen jellegű programok szervezése, lebonyolítása.

—Történelmünk, kutatása, népi hagyományaink, kultúránk, népi művészetünk népszerűsítése, az értékek megőrzése, oktatása.

—Környezetvédelem, különös tekintettel a megújuló energiaforrások és technikák, technológiák elterjesztése, az „ökolábnyom” csökkentése.

—A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá való válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által.

 

AZ EGYESÜLET A CÉLJAIT A KÖVETKEZŐ ESZKÖZÖKKEL KÍVÁNJA MEGVALÓSÍTANI:

Rendszeres sporttevékenységek biztosítása. Szakmai rendezvények, táborok, sportbajnokságok, valamint bemutatók szervezése és lebonyolítása. Önismereti csoportok szervezése. Természetjáró, futó, vizitúrázó csoportok kialakítása. A fent felsorolt tevékenységekhez tartozó programok szervezése, népszerűsítő média megjelenés koordinálása. Kulturális és szabadidős programok szervezése. Újság, könyv más írott és egyéb adathordozón megjelenő népszerűsítő kiadványok szerkesztése, kiadása, megjelentetése.  Pártfogó-, családsegítő és családtámogató szolgáltatások kiépítése. Adománygyűjtés a megvalósítandó célok anyagi fedezetének érdekében.

 

Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.

QR Code Business Card