A holdfázisok hatásai

A Hold Föld körüli keringésének többféle hatása (fényhatás, gravitációs, energetikai, meteorológiai, asztrológiai, stb.) is van az élőlényekre. Ezen hatások közül most a fényváltozásokról és a gravitációs hatásról szeretnék bővebben szólni, mert bioritmusunk és szervezetünk működésének jobb megértéséhez segíthetnek bennünket ezek az ismeretek.

Mindenki előtt ismeretes, hogy a Hold a Földünk körül kering. A keringés ideje (teleholdtól teleholdig) kb. 29,53 nap, vagyis egy hónap. /Az elnevezés is innen ered: Ho(ld)nap/ A keringés során a Hold a Nap fényét veri vissza, tükrözi a földre. A Hold pályáján való tovahaladásából adódóan azt láthatjuk, hogy az napról napra hízik, vagy éppen fogyóban van. A fényváltozás, vagyis a látvány alapján a Holdnak négy fázisát különböztethetjük meg. Újholdtól (amikor nem látjuk a Holdat az égen) kb. 7,4 napig tart az I. negyed. Az első negyed végén a Hold tányérjából egy felet láthatunk. Újabb 7,4 napig, vagyis Teleholdig tart a II. negyed. Teleholdkor a Hold teljes tányérja világít az égen. Ebben a kb. 15 napos időszakban a Holdból egyre többet látunk, azaz a Hold “dagad”. A Telehold utáni kb. 15 napos időszakban a Holdat napról napra “fogyni” látjuk. Telehold után kb. 7,4 napig tart a III. negyed, melynek végén ismét felére csökken a Hold tányérja, majd végezetül 7,4 napig, azaz a következő Újholdig tart a IV. negyed.

A Hold gravitációs hatása is ismert. A hold viszonylagos közelsége és tömege miatt a gravitációja is jelentős, annak hatásaival komolyan számolnunk kell. Iskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy a Hold gravitációs vonzása okozza a tengereken, óceánokon az ár-apály jelenséget. A Hold gravitációja maga felé próbál húzni minden, a földön található dolgot és mivel a vízmolekulák egymáson viszonylag könnyen elmozdulnak, ezért ez a hatás a vizek vonatkozásában a legszembetűnőbb. Tehát a Hold magafelé mintegy “szívja” a Földet, és annak minden elemét, és erre a vizek reagálnak a legintenzívebben.

A Hold gravitációs hatása a látvánnyal ellentétes, illetve más ritmust követ: Újhold idején a Hold a Földünk és a Nap között áll. Mivel a Föld, a Hold és a Nap egyvonalban áll, a Hold és a Nap gravitációs vonzása egymást erősíti, a Hold és a Nap gravitációs vonzása úgymond “összeadódik”, így tulajdonképpen dupla erővel “vonzódik” minden, a Földön lévő dolog a Hold felé. Tehát Újholdkor a Földünk gravitációs vonzása úgymond a legkisebb, hiszen minden a Hold és a Nap felé “törekszik”. Ahogy a Hold tovahalad pályáján ez a Nappal való gravitációs “együttállás” fokozatosan megszűnik, a Hold vonzása egyre csökken, ezért minden a Föld középpontja felé igyekszik elmozdulni. Ez a hatás az első negyed végén (amikor egy felet látunk a Holdból) tetőzik, azaz az első negyed végén a földön a legnagyobb a gravitáció. Az első negyed után a földön lévő dolgokra ható gravitáció ismét csökkenni kezd és Teleholdkor ismét eléri minimumát. Teleholdkor a Föld, a Hold és a Nap ismét egyvonalban áll, csak most a Föld a Hold és a Nap közé kerül, így a két égitest gravitációja “egymás ellen dolgozik” azaz az egyik erre, a másik arra igyekszik húzni a Földön lévő dolgokat. A Hold tömege és közelsége miatt a Hold hatása a jelentősebb. Majd a harmadik negyedkor ismét viszonylagosan nagyobb a gravitációs hatás a földön, amely Újholdig ismét a viszonylagos minimumra csökken.

Összefoglalva: a Föld középpontja felé húzó erő (a gravitáció) Újholdkor és Teleholdkor a legkisebb, azaz minden a Föld középpontjától ellentétes irányba törekszik. A Föld középpontja felé húzó erő az első és a harmadik negyed végén (amikor a Hold felét látjuk az égen) a legnagyobb, azaz ilyenkor minden a föld középpontja felé kívánkozik.

A fentebb leírtak jelentősége abban rejlik, hogy mivel az ember kb.70-80%-a víz, illetve folyadék állagú ezért ezen gravitációs hatásváltozások ugyanúgy lejátszódnak bennünk is, mint az óceánokban, csak kicsiben. Tehát amikor a gravitáció viszonylag kicsi (Újhold és Telehold) akkor az ember szintén “tágul”, belőlünk minden kifelé törekszik, mikor a gravitáció a legnagyobb, akkor az ember úgymond “sűrűsödik”, minden befelé törekszik. Ezzel áll kapcsolatban a nők havi ciklusa, ismeretes a Telehold és (Újhold) idegrendszert irritáló hatása. Nem véletlen, hogy a régiek a kertészkedésnél, vetésnél, betakarításnál, napi teendőik során figyelembe vették a Hold állását. Középkori babonaságnak és vajákosságnak tartották még pár éve is például azt, hogy bizonyos gyógynövényeket –a felhasználás céljától függően– teleholdkor, vagy a holdhónap bizonyos napján szabad szedni. A fentiek alapján érthetővé válik a dolog: az adott gyógynövény levele Újholdkor, gyökere éppen a “negyedekkor” tartalmazza a legtöbb hatóanyagot.

Ezen hatások életünk első pillanatától az utolsóig elkísérnek bennünket, így ezeket a törvényszerűséget megismerve, célszerű ezzel a ritmussal harmóniába kerülni, és nem ellene dolgozva élni az életünket. Hogyan? Úgy hogy mindennapi életünk során a hangsúlyosabbá tesszük az épp aktuális holdhatásnak megfelelő tevékenységeket, azaz amikor viszonylagosan kicsi a gravitáció a földön, azaz minden kifelé áramlik, ebben az időszakban célszerű többet pihenni, meditálni, a felesleges dologtól megszabadulni, belső dolgokkal többet foglalkozni (saját magunkkal, közvetlen családunkkal) Testi szinten ilyenkor célszerű böjtöt kezdeni, méregteleníteni, vagy fogyókúrába fogni. Amikor viszonylagosan nagy a gravitáció a földön, azaz minden befelé irányul, ebben az időszakban célszerű intenzíven tevékenykedni, többet dolgozni, tanulni, befogadni, raktározni, inkább a világ dolgai felé fordulni. Testi szinten ilyenkor érdemes hízókúrába kezdeni, aktívabban sportolni.

A legtöbbünk ösztönösen is követi, ezt ritmust valamilyen szinten, de talán így megértve ezen természeti törvényeket, tudatosan alakíthatjuk úgy az életünket, hogy ezzel a ritmussal összhangban (azaz a világegyetemmel összhangban) legyünk.

SZ. GY.


  1. [...] >>>A HOLDFÁZISOK HATÁSAI<<< [...]

Szólj hozzá! Kattintás ide a válaszadás megszakításához

QR Code Business Card