A Holosztikus szemléletről

HOLISZTIKUS SZEMLÉLET – MINDEN MINDENNEL ÖSSZEFÜGG

 
Minden mindennel összefügg
 
 
A holo szócska görög eredetű a jelentése “teljes”, “egész”. A holisztika a világot teljes
 
egésznek, annak különféle dolgait egymással összefüggésben lévőnek, dinamikusan
 
együtt változónak, különválaszthatatlannak érzékeli és magyarázza. A holisztikus
 
szemlélet szerint az egyes dolgokat, jelenségeket egymástól elválasztani, elkülöníteni
 
nem lehet. Ha csak egyes dolgokat, részeket vizsgálunk, akkor óhatatlanul is téves
 
következtetésekre juthatunk. Nézzünk egy példát erre:
 
 
 A történet szerint egyszer gyerekeknek a szemét kendővel bekötötték, majd behoztak
 
egy elefántot. Az volt a feladat, hogy próbálják meg érzékelni a közelükben lévő
 
ormányost. Az egyik gyerek az elefánt ormányába csimpaszkodott, a másik a fülét
 
fogta, a harmadik a lábát ölelte át, a negyedik a bojtos farkába kapaszkodott, stb.
 
Ezután az elefántot kivezették, a kendőt levették a gyerekekről, és megkérdezték
 
őket: –Mondjátok el, hogy milyen az elefánt?– –Izmos, hajlik jobbra balra, és néha
 
karikába tekeredik.– mondta az első, amelyik az ormányt fogta. –Nem igaz! Az
 
elefánt lapos és vékony, nagy kiterjedésű és állandóan légörvényt csinál maga körül.–
 
így a második, aki a fület fogta. –Ez sem igaz! Az elefánt nagy, merev és oszlopszerű.-
 
- válaszolta a harmadik, aki az elefánt lábát ölelte át. –Egyikőtöknek sincs igaza! Az
 
elefánt hosszú vékony és szőrpamacs van a végén.– mondta a negyedik, amelyik az
 
állat farkába kapaszkodott. És így tovább…. A gyerekek nem tudtak megegyezni, hogy
 
milyen is az elefánt….
 
A holisztikus szemlélet hiányában könnyen hasonló hibába eshetünk. Tudnunk kell,
 
hogy a dolgok, történések és jelenségek nem önmagukban valók, –noha
 
 
háromdimenziós agyunk talán semmilyen /logikai, vagy egyéb/ kapcsolatot nem talál
 
más dolgokkal, jelenségekkel, történésekkel, (erre mondja az átlagember hogy
 
véletlenül így és így történt)– hanem esetleg évezredekkel ezelőttről induló
 
folyamatról van szó amely az én életembe a mai napon ilyen és ilyen a hatással szólt
 
bele. A létezésben nincs “véletlenszerűség”, vagy “szerencse”, (Einstein híres szavai
 
szerint: “Isten nem játszik kockajátékot.”) hanem a törvények által megszabott
 
kereteken belül történnek az események. Egy falevél sem eshet le “véletlenül” a fáról.
 
Egyik esemény előidézője, vagy hátráltatója az utána következőnek, segíti vagy éppen
 
gátolja annak létrejöttét. Mivel a világban minden dolognak, vagy történésnek oka van,
 
(akár felismerjük azt, akár nem) éppen ezért annak létjogosultsága van! Az “amint
 
fent úgy lent” elv alapján minden jelenség része egy nálánál nagyobb egységnek, de ő
 
is tárháza az őt felépítő jelenségeknek. Az átfogó, a holisztikus szemlélet hiányát jelzi
 
az emberiség szintjén a globalizáció, az esőerdők kiirtása, a túlzásba vitt ipari
 
termelés, a környezetszennyezés, a Föld-Anya kizsigerelése, stb. A tudományok terén
 
–ahol a leginkább szükség lenne a holisztikus nézőpontra– az átfogó szemlélet
 
hiányát a gombamód szaporodó résztudományok és a szakbarbárság térhódítása jelzi.
 
A holisztikus nézőpont hiánya átlagos emberi szinten a “háromlábú szék elmélet”
 
figyelmen kívül hagyását jelenti, azt jelenti, hogy az adott személy úgy éli az életet,
 
mint egy parafadugó a háborgó tengeren: általa ismeretlen erők –saját akaratát
 
semmibe véve– lökik, taszigálják számára sokszor félelmetes és ismeretlen irányba,
 
néha fájdalmas, néha boldog pillanatokat okozva, látszólagosan értelmes okok nélkül,
 
valami meghatározatlan és homályos cél felé. Ez a személy a vele való történéseket a
 
“sors” csapásainak tartja; szerinte az ő sorsa a legsanyarúbb a világon; és ezért a
 
sanyarú sorsért mindenki más hibás, csak ő nem…. Ez az ember Oktalan, és céltalan.
 
(milyen beszédes is a nyelvünk!) Biztosan mindenki ismer környezetében ilyen embert.
 
(Esetleg magunkra ismerünk.) Az nem baj, ha magunkra ismertünk, hiszen mindenki
 
élt már ilyen szemlélettel. A lényeg a változáson, a változtatási képességen, illetve a
 
holisztikus szemléletről való saját tapasztalat szerzésén van…. Mindenkit bátorítok
 
arra, hogy látókörét tágítsa, haladja meg tegnapi szemléletét, adja fel nyugodtan saját
 
korlátaiból felépített várát, hiszen ha elő mer bújni “szemléleti csigaházából”, ha le
 
meri bontani a saját korlátait, akkor jutalmul az egész világot kapja, kaphatja….
 
 
Holisztikus szemléletűvé kell (ismét) válni. Azért ismét, mert egy-két évezreddel
 
ezelőtt, de még néhány száz éve is a holisztikus szemléletet nem kellett külön tanítani,
 
magyarázni, hiszen az teljesen természetes és ezért szinte észrevétlen világszemlélet
 
és közeg volt. (A természeti népeknek manapság is ilyen jellegű a világképük.) Létezik
 
egy fogalom: a “polihisztor”, amely ezzel a szemléletmóddal élő embert jellemzi.
 
A polihisztor nem sokféle tudomány tudója, nem “tudászsák”, nem lexikon, hanem az
 
átlaghoz képest nagy intellektuális tudásának alapjairól képes az összefüggéseket
 
felismerni, átfogó szemléletével a logikán túl, humanista módon szeretetben, az Isteni
 
törvényekkel egységben működni. Természetesen az a tény, hogy az évezredek óta
 
“jól működő” holisztikus szemlélet a 19. század végére (a materialista világkép
 
térhódításával párhuzamosan) szinte elfelejtődött, ennek is létjogosultsága van, –és
 
éppen a holisztika adja meg a választ erre a kérdésre is– a Szellem involúciója során a
 
kozmikus törvényekből fakadóan szükségszerű a Szellemi Tudásra boruló Maya fátyla,
 
mert csak úgy tapasztalhatjuk meg maradéktalanul az anyagvilág erőit, ha azt állítjuk
 
tudatunk gyújtópontjába. Az anyagvilág káprázatában a holisztika nagyon távolinak és
 
erőtlennek tűnik. Mint ahogyan távolinak és erőtlennek látszik a neoncsövekkel
 
kivilágított alagút végén beszüremlő napfény is. De mint ahogy neonfény nem
 
hasonlítható a tündöklő napfényhez, úgy az anyagvilág összes káprázata sem ér fel a
 
Szellemi világok ragyogásával…. A Vízöntő kornak éppen ez a jelentősége, hogy a
 
tudat elé állított materialista szemlélet helyébe ismét a szellemieket állítsa. A
 
holisztikus szemlélet valami olyasmit jelent, hogy képesek vagyunk felismerni az
 
okokat, képesek vagyunk felismerni tetteink, cselekedeteink hatásait. A holisztikus
 
szemlélet azt jelenti, hogy képesek vagyunk beleilleszteni mostani
 
állapotunkat,helyzetünket egy folytonosságba.
 
Ez a folytonosság a legfelső szinten és a legalsó
 
szinten is megvan, és működik. A folytonosság a régmúltból indul, és a
 
 
jelenen keresztül a jövőbe tart.
 
 
Szabó György

Szólj hozzá!

QR Code Business Card